Momsangivelser og -indberetninger er ikke valgfrie – de er en forpligtelse.

De momsefterlevelsesforpligtelser, som virksomheder står over for, ændrer sig hurtigere end nogensinde før, og det er en udfordring for moms- og økonomiteams at følge med. Vi kaster et blik på de forskellige slags momsforpligtelser, der findes, og hvornår en virksomhed har en indberetningsforpligtelse.

Momsindberetninger

En momsindberetning er en rapport, der indeholder alle salg (udgående) og køb (indgående) i forbindelse med skattepligtige leverancer for den momsregistrerede enhed. Virksomheder skal betale moms til skattemyndighederne, hvor de har hjemsted, for alle skattepligtige salg i det pågældende land. De kan dog modregne virksomhedsrelateret købsmoms i salgsmoms i det pågældende land. Afhængigt af beløbene for salgsmoms og købsmoms vil virksomheden derfor enten være i en betalingstilstand (skylder moms til skattemyndighederne) eller i en refusionstilstand (hvor skattemyndighederne skylder virksomheden en momsrefusion).  Virksomheder kan skulle indberette moms månedligt eller kvartalsvist/årligt.

EC Sales Lists (VIES)

En EC Sales List (ESL) eller et system for udveksling af momsoplysninger (VIES) er en rapport, der skal sendes til den relevante skattemyndighed af den momsregistrerede virksomhed, der sælger varer og tjenesteydelser til andre virksomheder i andre EU-medlemslande.

Kontrollister

En momsindberetning består normalt bare af de overordnede tal, I har for salg og køb, hvorimod en kontrolliste er en liste over transaktioner med oplysninger såsom fakturanummer, dato, leverandør-/kundenavn, adresse og momsregistrerings, netto-, moms- og bruttobeløb.  En komplet liste over lande med kontrollistekrav kan findes her.

Intrastat-erklæringer

INTRASTAT er navnet på det system, der indsamler statistik vedrørende bevægelsen af varer, ikke tjenesteydelser, mellem medlemslandene i Den Europæiske Union (EU). Intrastat-indberetninger indsendes, hvor det er relevant, i tilgift til den lokale momsindberetning.

Læs mere om Intrastat efter Brexit her.

Hvornår skal min virksomhed momsregistreres?

  • Eksempler på aktiviteter i andre lande, der kan udløse momsforpligtelser omfatter:
  • Import af varer til landet med henblik på salg eller distribution,
  • Opbevaring af varer i et lager med henblik på salg eller distribution,
  • Køb og salg af varer lokalt,
  • Salg af varer via internettet (der vil være omsætningsgrænser),
  • Begivenheder i landet,

 

Levering af telekommunikations-, radiosprednings- eller elektroniske tjenesteydelser til forbrugere.

Hvis jeres virksomhed udfører nogen af de ovenfor anførte aktiviteter eller andre aktiviteter, der medfører momsforpligtelser, enten i jeres eget land eller i et andet land, hvor der er en momsmekanisme, og hvis I rammer visse salgsgrænseværdier, så skal jeres virksomhed overholde det pågældende lands momslovgivning. Dette kan omfatte momsregistrering og periodiske momsindberetninger.

En komplet liste over grænseværdier for momsregistrering i EU kan findes her.

Indberetningsfrister

Internationale momsforpligtelser er uhyre komplekse, og varierer mellem de forskellige skattejurisdiktioner og afhængigt af de aktiviteter, som jeres virksomhed udfører. Forskellige lande har deres egne specifikke frister og regler for momsindberetning, og forskellige administrative procedurer, hvilket gør regelefterlevelse til en tidskrævende og omkostningstung opgave for interne medarbejdere.

Visse lande har indberetningspligt med meget specifikke tidskrav (SII i Spanien, e-fakturering i Italien, kontrollistekrav i mange andre lande).

Det er et lovkrav for enhver momsregistreret virksomhed, at indsende momsindberetninger til tiden, med meget strenge frister. Hvis en virksomhed ikke efterlever sine globale skatteindberetninger, kan det medføre enorme bøder og straffe.

Tag kontrol over jeres momsforpligtelser

Mere end 60 % af alle virksomheder efterlever ikke deres momsforpligtelser, fordi de har svært ved at få overblik og kontrol. Taxback International har afdækket, at årsagerne til dette omfatter:

Administration af regelefterlevelse i virksomheden resulterer i usammenhængende dokumentprocedurer, flere forskellige datasystemer, forskellige tidsfrister, ustrukturerede interne procedurer og endda fejl på grund a manglende viden.

Når de lagde opgaven ud til traditionelle leverandører, oplevede virksomhederne problemer i form af manglende overblik og kontrol som følge af at samarbejde med mange forskellige kontakter i forskellige regioner, ofte uden et centralt referencepunkt eller kontrol.

Implementeringen af Comply by TBI

Arbejd sammen med rigtige momseksperter

Med mere end 15 års erfaring med momsregelefterlevelse og -rådgivning dækker vi alle lande og sprog, hvor der forefindes momsforpligtelser. Vi har et dedikeret og centralt team af momseksperter med et ry for fremragende service hos alle globale skattemyndigheder, som er klar til at tale med jer om jeres momsforpligtelser.

Tal med en ekspert