Resources

Download momsoversigter fra Taxback International

Vi deler vores viden og ekspertise, uden forpligtelser!

Disse oversigter viser nogle eksempler på større forretningsomkostninger, der er berettiget til momsrefusion.

Dette er kun en generel oversigt – kontakt os venligst for at modtage oplysninger, der er mere specifikke for jeres virksomhed.

Countries granting VAT refunds to non-residents

  • Countries granting VAT refunds to non-residents
  • Landespecifikke momsrefusionsoversigter
  • Countries granting VAT refunds to non-residents
  • Landespecifikke momsrefusionsoversigter

I flere lande kan ikke-hjemmehørende virksomheder, som ikke har afgiftspålagte leverancer, anmode om refusion af moms betalt for virksomhedskøb via en dedikeret momsrefusionsprocedure.

Disse momsoversigter viser nogle eksempler på større forretningsomkostninger, der er berettiget til momsrefusion.Dette er kun en generel oversigt – kontakt os venligst for at modtage oplysninger, der er mere specifikke for jeres virksomhed.

Momsdiagram for EU – Diagrammet angiver eksempler på forretningsudgifter, der generelt er berettigede til momsrefusion for virksomheder etableret i den Europæiske Union.

Momsdiagram for ikke-EU – Diagrammet angiver eksempler på forretningsudgifter, der generelt er berettigede til momsrefusion for virksomheder fra ethvert land i verden.

Hvad er de primære kriterier for at ansøge om momsrefusion?

Hvis jeres organisation bliver pålignet moms i udlandet som en del af jeres forretningsaktiviteter, er I sandsynligvis berettiget til at anmode om momsrefusion.

Hvert land har forskellige betingelser for, hvad der er berettiget til momsrefusion til udlandet, men de gængse kriterier for momsrefusion i de fleste lande omfatter momsregistrering, jeres forretningsaktiviteter og beliggenhed samt typen af omkostninger, der er oppebåret.

De fleste organisationer, vi taler med, forstår vigtigheden af at reducere deres omkostninger via udenlandsk momsrefusion. Men kompleksiteten og tidskravet i forbindelse med at opnå momsrefusion kan gøre det for omkostningstungt. Det er her, Taxback International kommer ind i billedet.

Vores erfaring og ekspertise inden for lokale skatteforhold kan beskytte jeres virksomhed mod skattetab, sørge for at I efterlever alle skatteregler og levere komplet administration af jeres udenlandske momsrefusionsproces. Hvis I er en mellemstor-stor eller multinational organisation med mange fakturaer og omkostninger på tværs af mere end et enkelt land, kan vores Data Analysis analysere alle jeres data med henblik på at identificere jeres totale momsrefusionspotentiale.

Hvad er den typiske tidsramme for refusion?

I de fleste EU-lande går skatteåret fra 1. januar til 31. december, og fristen for indsendelse af anmodninger om momsrefusion er 30. september, omend der kan dispenseres. For ikke-EU-virksomheder kan fristerne være anderledes – for mange landes vedkommende vil det være 30. juni.

Visse lande tillader tilbagedaterede refusionsanmodninger, også kaldet forsinket anmodning.

Taxback International kan hjælpe jeres organisation med at håndtere kompleksiteten ved hvert lands krav og give jer en punkt-til-punkt momsprocedure for alle jeres udenlandske momsrefusionsbehov.