Politik om slaveri og menneskehandel

Vores forpligtelse

Slaveri og menneskehandel er stadig en underkendt skamplet på vores globale samfund. Vi har alle et ansvar for at være opmærksomme på de tilknyttede risici, uanset hvor små de er, i vores forretning og den bredere forsyningskæde.

Taxback Groups politik er at udføre alle vores forretningsaktiviteter ærligt og etisk forsvarligt og at efterleve al relevant lovgivning. Vi tilstræber at vores forsyningskæde eller vores forretninger ikke understøttes af hverken moderne slaveri eller menneskehandel – dette mål er implicit i alle vores politikker og procedurer. Vi har en nul-toleranceholdning til overtrædelse af lovgivning mod slaveri og menneskehandel. Hvis der opdages overtrædelser af sådan lovgivning i vores forsyningskæde, vil vi understøtte organisation i det nødvendige omfang for at kunne efterleve den relevante lovgivning.

Diligensprocedurer vedrørende slaveri og menneskehandel

Taxback Group har en nul-toleranceholdning til slaveri og menneskehandel. Vi forventer, at alle i vores forsyningskæde og alle kontrahenter efterlever disse værdier.

Vi forventer, at vores leverandører har passende politikker og procedurer mod slaveri og menneskehandel.

Taxback Group er forpligtet til at agere professionelt og med integritet i alle sine forretningsaktiviteter og relationer på globalt plan. For at kunne identificere og afhjælpe risici, gennemfører vi jævnlige revisioner af vores forsyningskæde.

Træning

Ledelsesteamet er ansvarligt for efterlevelse i deres respektive afdelinger og i deres leverandørrelationer.

Alle medarbejdere gennemgår en introduktion til forretningen, hvor vores politikker, procedurer og forventninger præsenteres. Vores træning og praksis gennemgås jævnligt for at sikre, at dem, som arbejder med leverandører, er bekendt med vores krav.

Rapportering af mistanke om slaveri

Alle medarbejdere og direktører i Taxback Group er juridisk forpligtet til at rapportere kendskab til eller mistanke om slaveri eller menneskehandel. Enhver mistanke om eller kendskab til slaveri eller menneskehandel skal omgående rapporteres til Head of Compliance med henblik på at afgøre, hvilken handling, hvis nogen, der skal iværksættes. Hvis det anmeldte forhold også relaterer til kendskab til eller mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, skal der også indgives rapport til Money Laundering Reporting Officer (MLRO).

Direktører og medarbejdere, som rapporterer observationer vedrørende slaveri og menneskehandel i god tro, vil ikke blive gjort til genstand for diskrimination eller repressalier. Disse bestemmelser træder ikke i stedet for eventuelle juridiske krav vedrørende rapportering eller videregivelse af oplysninger. Hvor der foreligger juridiske krav og procedurer vedrørende rapportering og videregivelse af oplysninger, skal disse efterleves fuldt ud.

an kan også indberette sine bekymringer eksternt via Modern Slavery Helpline. Oplysningerne følger herunder:

https://modernslaveryhelpline.org/

+0800 0121 700

Denne erklæring er i overensstemmelse med Modern Slavery Act 2015, §54(1), og udgør virksomhedens erklæring vedrørende slaveri og menneskehandel.