Andre momsløsninger

Alle de momsløsninger, jeres virksomhed har brug for.

Vi tilbyder et bredt udvalg af momsrelaterede tjenester.

Få momsrefusion for internationale udestående fakturaer.

Udestående fakturaer fra udenlandske leverandører omfatter betydelige internationale momsbeløb, der ofte er refusionsberettigede. Men indberetningsprocessen er kompleks, hvilket betyder, at mange virksomheder går glip af momsrefusion.

Analyzing and working
Office working environment

Revisionsgennemgang af udestående mellemværender

68 % af alle virksomheder har fejl i leverandørfakturaer, hvilket gør dem sårbare over for risici og svig.

Taxback International skaber og udfører en række skræddersyede komplette tjenester inden for retsøkonomisk revision og efterlevelse, der identificerer procesmangler og inddriver for meget betalt moms, hvilket reducerer risikoen for regelovertrædelse og sanktioner for jeres virksomhed. Vi samarbejder derefter med klienterne om at forstå, hvordan fejlene opstod for at minimere risikoen for fremtidige fejl.

Undersøg, hvor vigtig en momsrevision er for jeres virksomhed.

Opbevaring og arkivering

Opbevaringsadministration med Taxback International giver garanteret regelefterlevelse og fuldt overblik over alle jeres opbevarede transaktioner.

Vores opbevarings- og arkiveringsservice giver et revisionsspor til jeres omkostningsstyrings- og regnskabssystemer, med nem sporbarhed baseret på 12 dataparametre for hver transaktion.

VAT calculation
Documents reading

Kvitteringsrevision

Konsekvent kvitteringsrevision beskytter jeres virksomhed i tilfælde af skatterevision og sikrer at jeres medarbejdere efterlever omkostningspolitikker. Undersøgelser påviser, at op til 10 % af de samlede omkostninger skyldes fejl, og yderligere 10 % kan tabes som følge af overdrevne udgiftsrefusioner. Vores kvitteringsrevisionsservice hjælper jer med at administrere de risici, der er forbundet med rejse- og udgiftstransaktioner, samtidig med at momsrefusionen maksimeres.

Momsrådgivning

Taxback Internationals erfarne momskonsulenter giver praktisk momsvejledning og træning inden for en stribe emner med specifik relevans for jeres virksomheds behov.

Financial advisor meeting with satisfied investor
Office working environment

Kontrol af naturalydelser

Naturalydelser er enhver form for kontantløs ydelse, som I stiller til rådighed for jeres ansatte. Hvis det når over et vist beløb, skal der betales skat af ydelser såsom gaver, kontant bonus, gevinster i forbindelse med konkurrencer osv.

Vores VATConnect-platform hjælper jer med regelefterlevelse ved automatisk at analysere alle transaktioner med relation til naturalydelser, fastlæggelse af grænsebeløb og levering af en regelefterlevende naturalydelserapport forud for de månedlige indberetningsfrister.

Download vores gratis vejledning i kontrol af naturalydelser

Salgs- og brugsafgifter, USA

Hvis I er en non-profitorganisation eller en videregående uddannelsesinstitution, og I betaler salgs- og brugsafgifter, kan vi hjælpe jer med at få disse afgifter refunderet op til 4 år bagud. VATConnect Integrations gennemgår automatisk alle data fra jeres omkostningsstyringssystemer med henblik på at beregne jeres potentielle besparelser i hver stat og få overblik over, hvor I kan få mest refunderet.

Home office
Office lunch

Revision af restaurationsydelser og underholdning, USA

The United States Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) indeholdt en opdatering af reglerne for fradrag for omkostninger relateret til restaurationsydelser og underholdning, der gør det mere komplekst at forstå, hvilke omkostninger der er fradragsberettigede. Når måltider og underholdning udgør op til 22 % af en virksomheds samlede rejsebudget, kan det medføre omfattende vanskeligheder og betydeligt potentiale for enten besparelser eller sanktioner.

VATConnect isolerer automatisk alle restaurations- og underholdningsomkostninger og leverer en detaljeret og transaktionsbaseret rapport over alle fradragsberettigede transaktioner, således at I efterlever reglerne og sikrer at I får fuldt udbytte af jeres fradrag.