Gennemgang af AP-revisionen

Reducer risikoen for fejl og svig i jeres leverandør- og indkøbs- procedurer.

Vores revision af refusioner identificerer hurtigt disse elementer og reducerer risikoen for manglende regelefterlevelse og bødestraffe til jeres virksomhed.

Lad ikke jeres forretning være sårbar over for risici.

Fejl og mangler hos leverandører kan blive dyrt for jeres forretning, men mange virksomheder har ikke de procedurekontroller på plads, der kan identificere, hvor fejlene forekommer.

Ny forskning viser, at virksomheder kun kontrollerer 52 % af alle fakturaer for dobbelt forekomst, fejl og svig.

Revision af refusioner er nøglen til forbedring.

Revision af revisioner fjerner tvivlsspørgsmål vedrørende leverandørrelationer og skaber væsentlige procedureforbedringer som resultat af det, vi afdækker med vores undersøgelser.

Vores erfaring gør os i stand til at facilitere en retsøkonomisk gennemgang af både jeres indkøbs- og økonomifunktioner på en måde, der betaler sig selv tilbage mange gange.

Taxback Internationals revision af refusioner – en service, der:

 • Er tilpasset hver enkelt klient

 • Identificerer fejl, der kan omsættes direkte til inddrevne penge for klienterne

 • Identificerer leverandørfejl og potentielt svig hos leverandører

 • Giver tiltro til, at alle
  processer fungerer korrekt

 • Giver et uvurderligt indblik i,
  hvordan processerne
  fungerer