Ofte stillede spørgsmål. 

Rådgivning og svar fra Taxback International teamet

 • Hvad er moms?

  Merværdiafgift (moms) er en indirekte skat, der opkræves på levering af varer og tjenester, der kan tilføje mellem 5 – 27% til din virksomheds forretningsrejseudgifter. De gældende momssatser varierer fra land til land, og skatten indregnes under forskellige navne, herunder IVA (Italien), GST (Canada, Australien), MWST (Tyskland, Østrig), TVA (Frankrig, Belgien) og MOMS (Skandinavien).

  Læs mere
 • For hvilke typer af omkostninger kan jeg modtage et momsrefusionsoverslag?

  Virksomheder kan inddrive moms på en række støtteberettigede udgifter, der kan defineres i tre forskellige grupper: T&E (rejse- og underholdningsudgifter),
  AP (fakturaer, der skal betales med konti), IC (koncerninterne udgifter).

  Læs mere
 • Hvilke lande tilbyder momsrefusion?

  Taxback International leverer udenlandske og indenlandske momsindtægter i alle lande, hvor der er en refusionsmekanisme, blandt dem alle 28 EU-lande.

  Læs mere
 • Hvilke oplysninger skal der være på fakturaerne for at de kan bruges til momsrefusion?

  Afhængig af applikationstypen er der brug for en original eller scannet faktura for at understøtte dit krav.

  Læs mere
 • Hvilke dokumenter har jeg brug for?

  Taxback International kan administrere din organisations genvindingsproces, når du leverer følgende dokumenter til os: Kopier af fakturaerne til støtte for dit momskrav, Autoritetsbrev, der bemyndiger Taxback International til at repræsentere dig for udenlandske og / eller lokale skattemyndigheder, Certifikat for skattepligtig status (hvor det kræves), der beviser, at din organisation er en registreret skatteyder i dit hjemland, Originaler på fakturaerne, hvor det kræves af skattemyndighederne.

  Læs mere
 • Hvor længe tager det at modtage refusion?

  Alle skatterefusioner udstedes efter skattemyndighedernes skøn. Afhængig af hvor dine omkostninger er afholdt, kan du modtage din momsrefusion på så lidt som fire uger.

  Læs mere
 • Hvor meget koster det at bruge Taxback Internationals service?

  Vores momsinddrivningsløsninger er designet til at passe til de unikke behov hos virksomheder i alle størrelser og tilbyde markedsledende prisindstillinger, der er skræddersyet til dine behov.

  Læs mere
 • Er der en mindstegrænse for momsrefusion?

  Ingen. Taxback International anvender ikke en minimumskravgrænse, vi inddriver al den moms, der er mulig for at indsætte i din bundlinje.

  Læs mere
 • Hvilke fordele er der ved at bruge Taxback International?

  Taxback International kombinerer innovativ teknologi, dyb brancheekspertise og værditilføjede partnerskaber for at levere komplette momsløsninger.

  Læs mere
 • Hvornår skal min virksomhed registreres i et andet land?

  Din virksomhed er berettiget eller momsregistreret i et andet land, hvis du udfører skattepligtige forsyninger i dette land, og forpligtelsen til at registrere moms flyttes ikke til din kunde.

  Læs mere
 • Kan jeg få momsrefusion, hvis min virksomhed er registreret eller skal være registreret i det land, hvor udgiften betales?

  Ja. Du kan stadig få moms tilbage ved at rapportere momsen på køb i dit momsangivelse i det land. Dette kan resultere i enten overbetaling, der kan kræves, eller i en momskredit, der kan modregnes i momsforpligtelser.

  Læs mere
 • Hvilke fordele har jeg ud af momsregistreringen?

  Når din virksomhed imidlertid er blevet momsoverensstemmende ved at registrere sig for moms, er den også berettiget til at kræve moms på køb tilbage, som den ellers ikke ville være i stand til at få tilbage.

  Læs mere
 • Hvilke konsekvenser er der af momsregistreringen?

  Virksomheder har en række forpligtelser i den jurisdiktion, de er momsregistreret i, såsom udstedelse af overholdte momsfakturaer, opbevaring af rigtige poster, arkivering af momsangivelser og andre skattedeklarationer til tiden.

  Læs mere
 • Kan Taxback International hjælpe min virksomhed, hvis jeg allerede er momsregistreret?

  International moms kan være kompleks, tidskrævende og udfordrende. Vores internationale team af skattespecialister vil sikre, at din moms administreres på den mest effektive, omkostningseffektive og lovgivningsmæssige måde.

  Læs mere
 • Hvorfor kan virksomheder få momsrefusion?

  For at tilskynde til international handel indførte Den Europæiske Union lovgivning i 1980’erne, der gjorde det muligt for virksomheder at kræve tilbagebetalt moms betalt for udgifter, der blev afholdt, mens de gjorde forretninger i medlemslandene.

  Læs mere
 • Hvor meget moms kan jeg få refunderet?

  Generelt kan virksomheder inddrive størstedelen af den moms, der er betalt på støtteberettigede udgifter, under forudsætning af at de nominelle kriterier er opfyldt. Den gældende momssats varierer fra land til land, ligesom listen over støtteberettigede forretningsudgifter gør.

  Læs mere