Hvilke dokumenter har jeg brug for?

Taxback International kan administrere din organisations genvindingsproces, når du leverer følgende dokumenter til os:

  • Kopier af fakturaerne til støtte for dit momskrav,
  • Autoritetsbrev, der bemyndiger Taxback International til at repræsentere dig for udenlandske og / eller lokale skattemyndigheder,
  •  Certifikat for skattepligtig status (hvor det kræves), der beviser, at din organisation er en registreret skatteyder i dit hjemland,
  • Originaler på fakturaerne, hvor det kræves af skattemyndighederne. Disse vil blive returneret til dig, når du har behandlet dit refusionskrav.
VAT manager