Hvorfor kan virksomheder få momsrefusion?

For at tilskynde til international handel indførte Den Europæiske Union lovgivning i 1980’erne, der gjorde det muligt for virksomheder at kræve tilbagebetalt moms betalt for udgifter, der blev afholdt, mens de gjorde forretninger i medlemslandene. Moms tilbagebetales inden for EU i henhold til EU-direktivet om momsrefusion, som gør det muligt for EU-virksomheder at inddrive fra ethvert medlemsland; det 13. direktiv, der giver virksomheder, der er etableret uden for den 28-medlemsblok, mulighed for at inddrive moms fra EU’s territorier.

Et antal nøgleområder, der ikke er EU, herunder Australien, Japan, Canada, Sydkorea, refunderer også moms / forbrugsafgifter til de ikke-hjemmehørende erhvervsdrivende via specifikke refusionsprocedurer eller i henhold til gensidighedsaftaler.

VAT manager