What information is needed on a VAT compliant invoice?

Afhængig af applikationstypen er der brug for en original eller scannet faktura for at understøtte dit krav. Hvor scannede fakturaer er acceptable, skal de indsendes elektronisk sammen med ansøgningen. Alle originale fakturaer skal opbevares, da de kan blive anmodet om på et senere tidspunkt af refusionsmedlemsstaten. Hvis originale fakturaer kræves for at understøtte dit krav om momsrefusion, skal de indeholde følgende kriterier:

  • Faktura nummer;
  • Fakturadato;
  • Dato for levering af varerne eller tjenesterne;
  •  En detaljeret beskrivelse af de leverede varer / tjenester – mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede tjenester;
  •  Enhedspris (er);
  • Samlet netto skattepligtigt beløb pr. Momssats;
  • Den anvendte momssats;
  • Det momsbeløb, der skal betales;
  • Brutto fakturabeløb.
VAT manager