Hvor længe tager det at modtage refusion?

Alle skatterefusioner udstedes efter skattemyndighedernes skøn. Når det er sagt, skal kravene, der er indgivet i henhold til ottende direktiv, din organisations moms refunderes inden for 4 måneder efter indsendelsen af ansøgningen. For krav, der er indgivet i henhold til det 13. direktiv og andre gensidighedsregler, kan denne periode være længere.

Faktisk behandlingstid hos Taxback International kan også variere fra land til land. Taxback Internationals politik for rene krav betyder, at vi kun indsender krav, der er verificeret som nøjagtige, hvilket sparer skattemandens tid og sikrer fortsatte stærke forhold til udenlandske skattekontorer, hvilket resulterer i hurtigere refusioner for din organisation. Afhængig af hvor dine omkostninger er afholdt, kan du modtage din momsrefusion på så lidt som fire uger.

VAT manager