Analyzing and working

Hvornår skal en virksomhed momsregistreres?

Hvis I er en virksomhed, der sælger enten varer eller tjenesteydelser til virksomheder og/eller forbrugere enten indenlands eller udenlands, skal I muligvis være momsregistreret i hvert af de lande, I sælger til.

Hvornår skal min virksomhed momsregistreres?

Der er forskel på momsreglerne i de forskellige skattejurisdiktioner. Grænserne for momsregistrering er unikke i hvert land, og kan endda være forskellige alt efter jeres virksomheds forretningsaktiviteter. Hvis jeres virksomhed er beskæftiget med nogen af de skattepligtige aktiviteter angivet herunder (eller andre aktiviteter, der anses for at være skattepligtige), skal I efterleve momslovgivningen i det land, hvor leverancen forekommer – hvilket kan omfatte momsregistrering og periodiske momsangivelser eller momsindberetninger.

Eksempler på aktiviteter i andre lande, der kan udløse momsforpligtelser:

  • Import af varer til landet med henblik på salg eller distribution,
  • Opbevaring af varer i et lager med henblik på salg eller distribution,
  • Køb og salg af varer lokalt,
  • Salg af varer via internettet (der vil være omsætningsgrænser),
  • Begivenheder i landet,
  • Levering af telekommunikations-, radiosprednings- eller elektroniske tjenesteydelser til forbrugere.

Mange EU-lande har grænseværdier for momsregistrering, hvilket betyder at man ikke skal momsregistreres, før man har nået et vist salgsvolumen. En komplet liste over grænseværdier i EU kan findes her.

Momsregistrering for online- og distancesælgere

Enhver virksomhed, der sælger varer online til forbrugere i andre lande, hvor de ikke allerede er momsregistreret, er sandsynligvis underlagt en forpligtelse til at blive momsregistreret online, hvis de rammer grænseværdien for salg i det pågældende land.  Taxback International kan hjælpe jer med momsregistrering, hvis jeres virksomhed sælger i udlandet, og hjælpe jer med at forstå, om I skal lægge moms på tjenesteydelser til udenlandske kunder.

Moms for Amazon-sælgere

Virksomheder, der sælger varer via Amazon til forbrugere i andre lande, kan have yderligere registreringskrav, hvis de anvender Fulfilment by Amazon, der medfører krav om momsregistrering i lande, hvor de har lagerbeholdninger. Taxback International er en godkendt Amazon-momsleverandør. Vi håndterer momsregistrering hos Amazon og efterfølgende momsforpligtelser i flere retsområder.

Hvad sker der, når en virksomhed er blevet momsregistreret?

Efter momsregistreringen skal jeres virksomhed indsende momsindberetninger hver måned/hver anden måned/hvert kvartal/hvert halve år og/eller årligt til de relevante skattemyndigheder, hvor den skattepligtige levering er forekommet.

Efterlevelse af momsregler beskriver proceduren, der er tilknyttet momsregistrering for en virksomhed i et specifikt land/retsområde og forberedelsen og den efterfølgende indsendelse af de tilknyttede månedlige, kvartalsvise og/eller årlige momsindberetninger i forbindelse med den pågældende momsregistrering.

Lær mere om momsangivelser og -indberetninger.

Hvad er straffen for ikke at lade sig momsregistrere?

Hvis I undlader at blive momsregistreret på det rigtige tidspunkt, kan jeres virksomhed risikere en straf for forsinket registrering. Uvidenhed om reglerne er ikke en acceptable undskyldning for at undgå en straf. Straffen for manglende momsregistrering stiger, jo længere tid der går. Momsforpligtelser er ikke valgfrie – de er obligatoriske.

Arbejd sammen med rigtige momseksperter

Taxback International vil analysere og gennemgå jeres virksomheds aktiviteter for at afgøre, om der foreligger en forpligtelse til momsregistrering i et specifikt land. Hvis der er krav om momsregistrering, forbereder vi alle nødvendige dokumenter, formularer og dokumentation og indsender og følger op på anmodningen om momsregistrering hos de relevante skattemyndigheder, indtil den er gennemført.

Med mere end 15 års erfaring med momsregelefterlevelse og -rådgivning dækker vi alle lande og sprog, hvor der forefindes momsforpligtelser. Vi har et dedikeret og centralt team af momseksperter med et ry for fremragende service hos alle globale skattemyndigheder, som er klar til at tale med jer om jeres momsforpligtelser.

Tal med en ekspert